QIAO SHIGUANG  Gallop (Collaboration with Wu Guanzhong. Includes original signature of Wu Guanzhong) Lacquer on Wood
70 x 140 cm QS060
Gallop (Collaboration with Wu Guanzhong. Includes original signature of Wu Guanzhong) by Qiao Shiguang
Previous : Back : Next