QIAO SHIGUANG  Nude No.2 Lacquer on Wood
60 x 120 cm QS075
Nude No.2 by Qiao Shiguang
Previous : Back : Next