QIAO SHIGUANG  Nude No.4 Lacquer on Wood
60 x 120 cm QS078
Nude No.4 by Qiao Shiguang
Previous : Back : Next