SHI ZHONG GUI  Beneath the Snowy Mountain Ink and colour on paper
90 x 97 cm SZG027
Beneath the Snowy Mountain by Shi Zhong Gui
Previous : Back : Next